w3resource

NLTK corpus: Check the list of stopwords in various languages

NLTK corpus: Exercise-3 with Solution

Write a Python NLTK program to check the list of stopwords in various languages.

From Wikipedia:
In computing, stop words are words which are filtered out before or after processing of natural language data (text). Though "stop words" usually refers to the most common words in a language, there is no single universal list of stop words used by all natural language processing tools, and indeed not all tools even use such a list. Some tools specifically avoid removing these stop words to support phrase search.
Any group of words can be chosen as the stop words for a given purpose. For some search engines, these are some of the most common, short function words, such as the, is, at, which, and on. In this case, stop words can cause problems when searching for phrases that include them, particularly in names such as "The Who", "The The", or "Take That". Other search engines remove some of the most common words—including lexical words, such as "want"—from a query in order to improve performance.

Sample Solution:

Python Code :

import nltk
from nltk.corpus import stopwords
result = set(stopwords.words('english'))
print("List of stopwords in English:")
print(result)
print("\nList of stopwords in Arabic:")
result = set(stopwords.words('arabic'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Azerbaijani:")
result = set(stopwords.words('azerbaijani'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Danish:")
result = set(stopwords.words('danish'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Dutch:")
result = set(stopwords.words('dutch'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Finnish:")
result = set(stopwords.words('finnish'))
print(result)
print("\nList of stopwords in French:")
result = set(stopwords.words('french'))
print(result)
print("\nList of stopwords in German:")
result = set(stopwords.words('german'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Greek:")
result = set(stopwords.words('greek'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Hungarian:")
result = set(stopwords.words('hungarian'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Indonesian:")
result = set(stopwords.words('indonesian'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Italian:")
result = set(stopwords.words('italian'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Kazakh:")
result = set(stopwords.words('kazakh'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Nepali:")
result = set(stopwords.words('nepali'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Norwegian:")
result = set(stopwords.words('norwegian'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Portuguese:")
result = set(stopwords.words('portuguese'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Romanian:")
result = set(stopwords.words('romanian'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Russian:")
result = set(stopwords.words('russian'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Spanish:")
result = set(stopwords.words('spanish'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Swedish:")
result = set(stopwords.words('swedish'))
print(result)
print("\nList of stopwords in Turkish:")
result = set(stopwords.words('turkish'))
print(result)

Sample Output:

List of stopwords in English:
{'themselves', "don't", 'will', "shan't", 'is', 'mustn', 'hasn', 'been', 't', 'hadn', 'why', 'between', 'you', 'of', "wouldn't", 'only', 'but', "hadn't", 'mightn', 'no', "doesn't", 'has', 'through', 'wasn', "haven't", "you'll", 'not', 'in', 'himself', 'each', 'should', 'y', 'ain', 'me', 'him', 'and', 'out', 'own', 'our', 'couldn', 'very', 'are', 'does', 'myself', 'be', 'those', 'these', 'here', 'any', 'being', 'ours', "she's", 'under', 'had', 'before', 'over', 's', 'all', "couldn't", 'm', 'do', 'below', 'yours', 'on', 'were', 'he', 'd', "shouldn't", 'it', "weren't", 'until', 'shouldn', "won't", 're', 'against', 'if', 'them', 'whom', 'herself', 'my', 'up', "you've", "you'd", 'both', 'doing', "you're", 'about', 'such', 'was', 'by', 'can', 'most', "didn't", 'theirs', 'we', 'few', 'because', "aren't", 'their', 'his', 'then', "wasn't", 'wouldn', 'other', "should've", 'she', 'where', 'when', 'how', 'hers', 'for', 'during', 'ma', 'a', 'what', 'ourselves', "mustn't", 'they', 'with', "it's", 'as', 'some', 'yourselves', 'haven', 'into', 'itself', 'further', 'just', "mightn't", 'weren', 'your', 'to', 'at', 'above', 'o', 'didn', 'from', "needn't", 'off', 'there', 'doesn', 'isn', "that'll", 'have', 'who', 'yourself', 'more', 'shan', 'while', 'i', 'same', 'll', 'down', 'won', 'or', 'am', 'that', 'after', 'this', 'which', 'again', 'having', 'now', "isn't", 'once', 'so', 'her', 'its', 'don', "hasn't", 've', 'aren', 'the', 'nor', 'than', 'an', 'too', 'did', 'needn'}

List of stopwords in Arabic:
{'ولو', 'بخ', 'أنتن', 'كي', 'إنا', 'هن', 'نحن', 'كلما', 'أنتما', 'هذه', 'اللتان', 'لها', 'هاك', 'إنما', 'وإذ', 'أو', 'وإن', 'أي', 'بنا', 'هاتين', 'ألا', 'كأن', 'ذواتي', 'أف', 'لهما', 'نعم', 'على', 'غير', 'والذي', 'ولكن', 'لست', 'ذاك', 'أكثر', 'دون', 'كأين', 'كليهما', 'حيثما', 'إذن', 'اللذان', 'اللذين', 'لئن', 'ليسوا', 'حين', 'ذلكما', 'كيت', 'مما', 'هي', 'يا', 'لستم', 'تلكما', 'أنا', 'حاشا', 'هل', 'عليك', 'هم', 'إليكن', 'إلى', 'أولئك', 'إليك', 'ذلكم', 'سوى', 'لن', 'هاتان', 'لك', 'هاته', 'ذوا', 'خلا', 'هؤلاء', 'هما', 'ذواتا', 'هذا', 'ريث', 'لسن', 'لنا', 'لكن', 'أقل', 'بما', 'لستما', 'ذات', 'كلا', 'أنى', 'كلاهما', 'ما', 'إليكم', 'كما', 'لكما', 'ثمة', 'عسى', 'كليكما', 'لستن', 'لهم', 'لكيلا', 'آه', 'أينما', 'لاسيما', 'تي', 'هناك', 'لسنا', 'عليه', 'قد', 'ذانك', 'لم', 'أنتم', 'ماذا', 'لي', 'هيا', 'عن', 'بلى', 'أما', 'عل', 'فيم', 'كل', 'هلا', 'منه', 'ذا', 'شتان', 'كلتا', 'مع', 'لما', 'عند', 'هيت', 'إن', 'تين', 'إيه', 'بعض', 'إي', 'به', 'بل', 'لا', 'اللائي', 'ها', 'هو', 'فيه', 'والذين', 'حيث', 'ممن', 'تلكم', 'أيها', 'بهما', 'الذي', 'بين', 'إذما', 'ليت', 'بكما', 'لهن', 'ليسا', 'هذان', 'بس', 'ثم', 'حبذا', 'ليس', 'مه', 'أن', 'إليكما', 'فإذا', 'لو', 'فإن', 'كذلك', 'بها', 'ذان', 'منذ', 'مذ', 'هذين', 'عما', 'اللاتي', 'هنا', 'أم', 'بعد', 'كأنما', 'ذين', 'منها', 'تينك', 'حتى', 'تلك', 'هاتي', 'سوف', 'إذا', 'لكم', 'اللواتي', 'الذين', 'في', 'فيها', 'مهما', 'وما', 'أين', 'بهم', 'إذ', 'فمن', 'بمن', 'كم', 'هاهنا', 'بهن', 'آها', 'ليست', 'أولاء', 'هذي', 'أوه', 'إلا', 'لكي', 'عدا', 'لدى', 'بكم', 'إنه', 'بك', 'ذو', 'ذينك', 'لوما', 'هيهات', 'كيفما', 'اللتين', 'وإذا', 'التي', 'ذلكن', 'كيف', 'ليستا', 'لكنما', 'هنالك', 'ومن', 'لعل', 'أنت', 'وهو', 'بكن', 'ذي', 'بي', 'ته', 'فيما', 'متى', 'فلا', 'اللتيا', 'كأي', 'له', 'ذه', 'هكذا', 'بيد', 'لولا', 'نحو', 'آي', 'ذلك', 'من', 'إما', 'كذا', 'ولا', 'بماذا'}

List of stopwords in Azerbaijani:
{'lap', 'saat', 'biri', 'əlbəttə', 'çox', 'xanım', 'of', 'bilər', 'siz', 'olar', 'biz', 'əlli', 'amma', 'bir', 'görə', 'xeyr', 'həmin', 'indi', 'biraz', 'in', 'dörd', 'idi', 'haqqında', 'qədər', 'məhz', 'ona', 'səkkiz', 'birşey', 'etmək', 'olur', 'onlardan', 'bəzən', 'ilə', 'nəhayət', 'olan', 'da', 'gilə', 'bütün', 'sonra', 'olmadı', 'lakin', 'mirşey', 'həmişə', 'et', 'olaraq', 'düz', 'buna', 'ü', 'bundan', 'ildə', 'olmuşdur', 'yüz', 'üçün', 'on', 'səhv', 'ad', 'ən', 'dən', 'yox', 'ay', 'niyə', 'edir', 'isə', 'qarşı', 'ya', 'xan', 'faiz', 'əslində', 'hə', 'kimi', 'mənə', 'bizim', 'doqsan', 'etmə', 'oradan', 'də', 'mən', 'həm', 'kimə', 'ondan', 'yeddi', 'dir', 'onların ', 'yoxsa', 'artıq', 'özü', 'cü', 'yoxdur', 'sən', 'istifadə', 'iki', 'əgər', 'az', 'qırx', 'arasında', 'elə', 'obirisi', 'olmaz', 'və', 'etdi', 'iyirmi', 'onu', 'sizlər', 'saniyə', 'a', 'beş', 'heç', 'bu', 'bizlər', 'olsun', 'bunların', 'doqquz', 'öz', 'deyil', 'ilk', 'sadəcə', 'ha', 'cu', 'il', 'ki', 'üç', 'yetmiş', 'cı', 'daha', 'var', 'altmış', 'onsuzda', 'o', 'yəni', 'bəy', 'kim', 'belə', 'otuz', 'zaman', 'bunu', 'təəssüf', 'bunun', 'buradan', 'dedi', 'onlar', 'sənin', 'hər', 'ə', 'yaxşı', 'səksən', 'altı', 'yalnız', 'bəlkə', 'dəqiqə', 'olduğu', 'oldu', 'edən', 'bəli', 'dək', 'onun', 'ci', 'çünki', 'harada', 'ı', 'bəzi', 'nə', 'yenə', 'sənə', 'bax', 'sizin'}

List of stopwords in Danish:
{'dog', 'være', 'ham', 'vil', 'sine', 'kunne', 'der', 'som', 'sig', 'disse', 'jo', 'anden', 'ind', 'hvad', 'vor', 'med', 'fra', 'dig', 'ikke', 'mine', 'er', 'min', 'mange', 'hvor', 'den', 'det', 'når', 'blev', 'selv', 'noget', 'en', 'sådan', 'da', 'meget', 'de', 'under', 'han', 'over', 'et', 'havde', 'ad', 'skulle', 'deres', 'bliver', 'og', 'sit', 'ned', 'mit', 'op', 'jer', 'hvis', 'men', 'ville', 'til', 'hans', 'du', 'om', 'hos', 'for', 'efter', 'din', 'os', 'denne', 'var', 'at', 'jeg', 'man', 'end', 'hendes', 'sin', 'hun', 'eller', 'nu', 'på', 'have', 'ud', 'hende', 'i', 'af', 'mig', 'også', 'dette', 'vi', 'her', 'har', 'alt', 'thi', 'mod', 'blive', 'skal', 'nogle', 'alle', 'været', 'dem'}

List of stopwords in Dutch:
{'niets', 'wezen', 'is', 'kan', 'zelf', 'uw', 'zich', 'of', 'zo', 'der', 'hem', 'mij', 'met', 'dus', 'andere', 'omdat', 'eens', 'toch', 'in', 'er', 'kunnen', 'zou', 'door', 'geen', 'me', 'uit', 'veel', 'wordt', 'en', 'de', 'bij', 'als', 'had', 'over', 'van', 'aan', 'alles', 'die', 'naar', 'niet', 'geweest', 'hebben', 'reeds', 'doch', 'was', 'zonder', 'mijn', 'op', 'waren', 'dan', 'hij', 'men', 'ons', 'voor', 'hoe', 'ja', 'het', 'dat', 'om', 'nog', 'ge', 'want', 'hier', 'een', 'dit', 'ik', 'al', 'haar', 'maar', 'kon', 'je', 'ook', 'daar', 'iemand', 'zijn', 'doen', 'te', 'u', 'toen', 'zal', 'wat', 'hun', 'nu', 'na', 'ben', 'tot', 'tegen', 'meer', 'werd', 'moet', 'ze', 'onder', 'heb', 'worden', 'wie', 'altijd', 'deze', 'iets', 'heeft', 'zij', 'wil'}

List of stopwords in Finnish:
{'tälle', 'niille', 'keneltä', 'häneltä', 'sinut', 'olisi', 'hänessä', 'siksi', 'olen', 'vaikka', 'sillä', 'kuka', 'tuon', 'teitä', 'joille', 'olin', 'sille', 'jota', 'ette', 'teidän', 'minulta', 'keinä', 'jolta', 'hänestä', 'meihin', 'sinä', 'joita', 'noihin', 'niin', 'näillä', 'niillä', 'tuo', 'me', 'keiksi', 'noiden', 'näissä', 'mitä', 'se', 'niitä', 'minun', 'kenet', 'minä', 'en', 'niissä', 'noille', 'olisivat', 'mutta', 'kenelle', 'meille', 'näinä', 'niinä', 'et', 'sinun', 'niihin', 'hänellä', 'olleet', 'keihin', 'on', 'he', 'tuolla', 'miksi', 'niiltä', 'jossa', 'keiltä', 'jonka', 'mukaan', 'joista', 'ole', 'millä', 'teihin', 'hänen', 'tuona', 'minussa', 'olet', 'kanssa', 'meidät', 'teistä', 'tästä', 'täksi', 'mistä', 'eivät', 'mihin', 'joilla', 'meiltä', 'noita', 'minusta', 'heitä', 'sinulla', 'tässä', 'tallä', 'keneksi', 'olisin', 'tämä', 'kenen', 'niiden', 'koska', 'oli', 'minuun', 'olette', 'minut', 'sen', 'meillä', 'sekä', 'ja', 'josta', 'minulla', 'vai', 'olimme', 'jona', 'hänelle', 'heissä', 'näiltä', 'miltä', 'olemme', 'olisit', 'joiksi', 'ketä', 'olit', 'olisimme', 'itse', 'joissa', 'joka', 'kun', 'ollut', 'ovat', 'tätä', 'niiksi', 'heiltä', 'minulle', 'sinulta', 'keneen', 'nuo', 'noina', 'tuolta', 'mitkä', 'tuosta', 'ketkä', 'johon', 'vaan', 'mille', 'keistä', 'jolla', 'heihin', 'meistä', 'heidät', 'missä', 'jolle', 'kenestä', 'tuolle', 'siihen', 'te', 'noista', 'tai', 'sinuun', 'heille', 'noiksi', 'näiksi', 'teillä', 'joilta', 'että', 'olisitte', 'minua', 'keiden', 'häneen', 'sinusta', 'hän', 'hänet', 'teille', 'tähän', 'sitä', 'teissä', 'siltä', 'heistä', 'näihin', 'noissa', 'keissä', 'jotka', 'nyt', 'ei', 'sinua', 'kenenä', 'keillä', 'joiden', 'minkä', 'jos', 'näiden', 'joihin', 'noilta', 'olla', 'teidät', 'noilla', 'tuoksi', 'ne', 'keitä', 'tuossa', 'meidän', 'mikä', 'joina', 'olivat', 'meitä', 'tänä', 'nämä', 'tuohon', 'poikki', 'siitä', 'yli', 'meissä', 'olitte', 'heidän', 'kenessä', 'kenellä', 'kuin', 'joksi', 'näille', 'keille', 'teiltä', 'tämän', 'niistä', 'siinä', 'tältä', 'häntä', 'näistä', 'noin', 'emme', 'heillä', 'sinulle', 'sinussa', 'näitä', 'tuotä'}

List of stopwords in French:
{'étés', 'soyons', 't', 'auras', 'notre', 'étée', 'ce', 'ayante', 'eus', 'que', 'auraient', 'aurons', 'eue', 'lui', 'seras', 'étante', 'mais', 'tes', 'ton', 'n', 'des', 'y', 'me', 'aies', 'ait', 'est', 'se', 'qui', 'en', 'ou', 'avons', 'eûmes', 'ai', 'eussent', 'de', 'leur', 's', 'eûtes', 'et', 'suis', 'soit', 'm', 'ayez', 'fusse', 'eusses', 'on', 'd', 'serai', 'été', 'ses', 'aux', 'nous', 'sont', 'ont', 'elle', 'serons', 'pour', 'eut', 'son', 'étiez', 'avaient', 'fussent', 'aie', 'qu', 'l', 'moi', 'êtes', 'mon', 'serais', 'avec', 'fussions', 'serez', 'une', 'nos', 'ayants', 'du', 'le', 'aurais', 'c', 'eurent', 'était', 'ma', 'dans', 'seraient', 'sa', 'seront', 'eût', 'as', 'aurait', 'vos', 'il', 'étais', 'fusses', 'étées', 'auriez', 'eux', 'soyez', 'ayant', 'eues', 'avez', 'fut', 'fûmes', 'pas', 'je', 'ayons', 'j', 'fus', 'vous', 'à', 'par', 'étaient', 'es', 'aient', 'eussions', 'étantes', 'serions', 'seriez', 'te', 'étants', 'furent', 'un', 'eu', 'étions', 'mes', 'ces', 'avait', 'toi', 'aurez', 'fût', 'fussiez', 'eusse', 'ne', 'serait', 'aurions', 'sommes', 'sera', 'même', 'sur', 'ta', 'tu', 'étant', 'avais', 'la', 'fûtes', 'eussiez', 'aviez', 'aurai', 'auront', 'ayantes', 'au', 'votre', 'soient', 'avions', 'sois', 'aura'}

List of stopwords in German:
{'dich', 'andern', 'oder', 'unsere', 'unseres', 'eurem', 'will', 'demselben', 'für', 'jeden', 'uns', 'dein', 'dort', 'ohne', 'von', 'diesem', 'denn', 'der', 'bei', 'zum', 'allen', 'sonst', 'bis', 'wollen', 'andere', 'jeder', 'werden', 'dieselbe', 'keinem', 'vor', 'soll', 'euren', 'deinem', 'ihn', 'er', 'in', 'hab', 'ist', 'im', 'weg', 'den', 'des', 'anderm', 'dazu', 'eines', 'keiner', 'manche', 'sondern', 'zu', 'nun', 'hat', 'welches', 'würde', 'machen', 'da', 'aber', 'jenes', 'über', 'ihm', 'seine', 'auch', 'kein', 'während', 'als', 'manchen', 'nichts', 'warst', 'ein', 'welche', 'diesen', 'wieder', 'ich', 'einen', 'seiner', 'habe', 'ihren', 'einig', 'sollte', 'unser', 'manches', 'bist', 'ihr', 'einigem', 'wo', 'meinen', 'einigen', 'sich', 'solchen', 'zwar', 'zwischen', 'um', 'alles', 'sie', 'die', 'keinen', 'meines', 'meiner', 'keine', 'ihre', 'meinem', 'anderem', 'doch', 'jede', 'keines', 'was', 'gewesen', 'aller', 'einige', 'denselben', 'vom', 'dir', 'unter', 'das', 'mir', 'mit', 'einiges', 'waren', 'dessen', 'also', 'meine', 'muss', 'haben', 'allem', 'solche', 'noch', 'anderes', 'gegen', 'du', 'wollte', 'seinen', 'würden', 'sein', 'diese', 'ihrem', 'ob', 'werde', 'aus', 'hatte', 'anderr', 'musste', 'sehr', 'anderen', 'durch', 'indem', 'welchen', 'weiter', 'können', 'hier', 'wird', 'anderer', 'anders', 'hin', 'desselben', 'eine', 'zur', 'dieses', 'derselben', 'jetzt', 'mein', 'dieser', 'jener', 'seinem', 'war', 'hatten', 'könnte', 'jedem', 'nicht', 'deines', 'es', 'man', 'manchem', 'ihnen', 'nach', 'dann', 'euch', 'einmal', 'welchem', 'derer', 'bin', 'einer', 'einiger', 'jene', 'wir', 'hinter', 'jenem', 'eure', 'unseren', 'mich', 'jenen', 'und', 'derselbe', 'eurer', 'deiner', 'unserem', 'etwas', 'auf', 'mancher', 'seines', 'deine', 'selbst', 'solchem', 'wenn', 'solches', 'am', 'ins', 'solcher', 'damit', 'weil', 'welcher', 'deinen', 'dies', 'wirst', 'so', 'jedes', 'dieselben', 'ihrer', 'wie', 'eures', 'kann', 'viel', 'sind', 'einem', 'dasselbe', 'alle', 'nur', 'ander', 'an', 'ihres', 'daß', 'dem', 'euer'}

List of stopwords in Greek:
{'γὰρ', 'αλλα', 'ισωσ', 'εἰς', 'σύν', 'σὺ', 'ἡ', 'ὅδε', 'ταῖς', 'καὶ', 'ὥστε', 'τοι', 'οὕτως', 'αἱ', 'επι', 'σύ', 'ὅσ', 'ὥς', 'περί', 'οὓς', 'να', 'ἐστι', 'μην', 'οὐδεὶς', 'εκεινα', 'ποιοι', 'εκεινη', 'εισαι', 'καίτοι', 'αν', 'μήτε', 'εἴμι', 'ἀλλὰ', 'αὖ', 'ὑπέρ', 'ὑπό', 'μετὰ', 'ἄλλοσ', 'οὐδέ', 'τὰς', 'τά', 'αὐτὸς', 'για', 'αυτα', 'γα^', 'ἃ', 'αυτουσ', 'ενω', 'ὅ', 'τὸν', 'ἀλλ’', 'εκεινοι', 'εκεινοσ', 'γε', 'οὐχὶ', 'εκεινουσ', 'ἔτι', 'τήν', 'δὲ', 'ποιουσ', 'τίς', 'εἰμί', 'ειστε', 'οὕτω', 'ὡσ', 'ποιων', 'οὐδείσ', 'δαὶ', 'ὅπερ', 'ἣ', 'την', 'ἐπεὶ', 'πωσ', 'πρόσ', 'οὐδ', 'ὅτι', 'οσο', 'ποτε', 'εἴτε', 'ὅτε', 'αἵ', 'ὡς', 'μη', 'ομωσ', 'μα', 'ειμαστε', 'μετα', 'ἐάν', 'τοιοῦτος', 'δαίσ', 'οὖν', 'σόσ', 'πρὸς', 'τινα', 'ἄρα', 'και', 'οὗτοσ', 'ἤ', 'κἀν', 'κατά', 'κατὰ', 'αυτο', 'αυτη', 'τοῖς', 'ἐν', 'ὑπὸ', 'τον', 'τότε', 'τῶν', 'ὃς', 'προ', 'τὸ', 'του', 'ἐμόσ', 'ποια', 'ἢ', 'ἄν', 'τὴν', 'εἰμὶ', 'παρὰ', 'ἥ', 'οἳ', 'ὑπ', 'παρ', 'αντι', 'τῆσ', 'εαν', "ἀλλ'", 'γοῦν', 'εἴ', 'τούσ', 'ὁ', 'ειμαι', 'εκεινεσ', 'τα', 'ἅμα', "δι'", 'οὐχ', 'δ’', 'ἐμὸς', 'οὐ', 'ἐπὶ', 'οὔτε', 'τοῦ', 'καί', 'τίσ', 'ποιεσ', 'δέ', 'οἷς', 'ωσ', 'κατα', 'ὦ', 'ᾧ', 'κ', 'περὶ', 'ποιοσ', 'διὰ', 'οὐδὲ', 'ἀφ', 'τοί', 'στην', 'καθ', 'τοὺς', 'που', 'στη', 'οπωσ', 'ἄλλος', 'αυτεσ', 'εἰσ', 'τις', 'δαί', 'με', 'ἐκ', 'δὴ', 'αὐτόσ', 'ὅστις', 'μετά', 'τί', 'μέν', 'ἂν', 'μή', 'τῆς', 'δή', 'ποῦ', 'ἐφ', 'μὲν', 'μὴν', 'ἀπὸ', 'σὸς', 'δε', 'αἳ', 'ἐξ', 'ἐπί', 'ἐὰν', 'ποιο', 'το', 'αυτων', 'στο', 'εκεινων', 'μεθ', 'ὅς', 'ὃ', 'οὗτος', 'σε', 'των', 'κατ', 'γάρ', 'πως', 'τι', 'ὃν', 'ἀλλά', 'τό', 'δεν', 'δαὶς', 'οτι', 'επ', 'προσ', 'οὕτωσ', "δ'", 'τόν', 'θα', 'οὗ', 'οἱ', 'τε', 'τησ', 'τισ', 'ὑπὲρ', 'η', 'παρα', 'ἵνα', 'αυτοι', 'εκεινο', 'οὐκ', 'παρά', 'ἑαυτοῦ', 'ἐγώ', 'τῇ', 'ὅστισ', 'αυτοσ', 'εἰ', 'πρὸ', 'οι', 'τὰ', 'γα', 'ὑμόσ', 'τοιοῦτοσ', 'σὺν', 'μἐν', 'ειναι', 'ο', 'ἧς', 'ἀπ', 'κι', 'οὐδὲν', 'ἐγὼ', 'απο', 'ἀπό', 'μετ', 'στον', 'τοτε', 'τῷ', 'ὅθεν', 'μὴ', 'διά', 'κἂν'}

List of stopwords in Hungarian:
{'csak', 'annak', 'utána', 'lehet', 'mely', 'vele', 'sok', 'keressünk', 'abban', 'arra', 'azért', 'nagyobb', 'való', 'nélkül', 'jó', 'tovább', 'amit', 'amolyan', 'melyek', 'mindenki', 'mint', 'vagyok', 'ahol', 'azonban', 'sokkal', 'ezt', 'bár', 'valami', 'azt', 'el', 'elõtt', 'e', 'ill', 'lenne', 'teljes', 'ellen', 'nincs', 'volna', 'azzal', 'egyes', 'maga', 'keresztül', 'több', 'általában', 'mindig', 'kell', 'be', 'de', 'ez', 'ekkor', 'lehetett', 'amelynek', 'saját', 'úgy', 'cikkek', 's', 'által', 'valamint', 'van', 'mintha', 'õ', 'igen', 'továbbá', 'én', 'illetve', 'belül', 'egyetlen', 'ison', 'nem', 'elõ', 'ezen', 'akik', 'lesz', 'újra', 'között', 'amíg', 'nekem', 'minden', 'amikor', 'neki', 'amely', 'vissza', 'most', 'mit', 'voltak', 'amelyeket', 'mellett', 'ennek', 'hogy', 'kellett', 'ezért', 'már', 'még', 'volt', 'legyen', 'az', 'voltam', 'rá', 'más', 'aztán', 'és', 'itt', 'mindent', 'ott', 'a', 'ehhez', 'majd', 'össze', 'szinte', 'utolsó', 'eddig', 'hogyan', 'alatt', 'ahhoz', 'ezzel', 'néha', 'ugyanis', 'olyan', 'vannak', 'hiszen', 'vagyis', 'ki', 'ezek', 'miért', 'vagy', 'mikor', 'pedig', 'semmi', 'ilyenkor', 'akkor', 'egy', 'hanem', 'sem', 'magát', 'õk', 'cikk', 'után', 'egyik', 'legalább', 'egyre', 'nagyon', 'fel', 'néhány', 'nagy', 'ill.', 'elég', 'elõször', 'jobban', 'másik', 'persze', 'milyen', 'azok', 'emilyen', 'elsõ', 'cikkeket', 'viszont', 'éppen', 'voltunk', 'mi', 'új', 'egész', 'szemben', 'sokat', 'ebben', 'amelyek', 'tehát', 'ne', 'lenni', 'aki', 'közül', 'újabb', 'meg', 'ilyen', 'õket', 'azután', 'egyéb', 'mivel', 'ahogy', 'amelyekben', 'ismét', 'míg', 'erre', 'arról', 'számára', 'benne', 'ami', 'jól', 'szerint', 'amelyet', 'így', 'valaki', 'talán', 'át', 'mert', 'azon', 'lett', 'kívül', 'felé'}

List of stopwords in Indonesian:


List of stopwords in Italian:
{'del', 'agli', 'dall', 'tutto', 'avreste', 'queste', 'questi', 'avendo', 'facevo', 'facevate', 'staranno', 'sue', 'dallo', 'avesti', 'abbiamo', 'nei', 'avevo', 'avrebbero', 'fai', 'tuoi', 'questo', 'avute', 'stavate', 'ebbe', 'dagli', 'sui', 'vostro', 'sta', 'hanno', 'stessi', 'stesse', 'avuti', 'stareste', 'che', 'sia', 'facevano', 'ero', 'lui', 'stiamo', 'starebbe', 'in', 'e', 'sulle', 'abbia', 'fossero', 'nelle', 'vostre', 'siete', 'non', 'starò', 'avevamo', 'abbiano', 'vostra', 'fummo', 'dell', 'tuo', 'loro', 'gli', 'nella', 'eravamo', 'steste', 'stanno', 'tua', 'se', 'ed', 'avevate', 'avrò', 'con', 'voi', 'da', 'facemmo', 'una', 'ai', 'quanti', 'avrà', 'sarò', 'saranno', 'farai', 'facevi', 'tue', 'siate', 'faresti', 'avremmo', 'aveste', 'degl', 'all', 'saresti', 'quanta', 'delle', 'avessero', 'farei', 'facciamo', 'sugli', 'ebbi', 'ad', 'stava', 'eri', 'avrete', 'farà', 'stavano', 'hai', 'sono', 'ho', 'starei', 'miei', 'farete', 'faceva', 'fanno', 'faranno', 'nostro', 'facciate', 'quale', 'stemmo', 'starai', 'staresti', 'eravate', 'sarebbe', 'avrai', 'suo', 'mio', 'l', 'essendo', 'faremo', 'negl', 'quelli', 'sarei', 'furono', 'più', 'avrei', 'avresti', 'uno', 'saremmo', 'nostre', 'facendo', 'noi', 'avessimo', 'farebbero', 'starebbero', 'alla', 'le', 'ebbero', 'stavi', 'c', 'anche', 'sull', 'degli', 'fosti', 'faremmo', 'ma', 'a', 'stiate', 'nello', 'stavo', 'avevi', 'facciano', 'quello', 'dalle', 'avranno', 'faccia', 'sto', 'li', 'stette', 'dei', 'farebbe', 'dov', 'stia', 'ha', 'stai', 'al', 'staremmo', 'nel', 'agl', 'sugl', 'nostri', 'il', 'sullo', 'quante', 'sei', 'lo', 'siano', 'quella', 'sua', 'sarai', 'chi', 'facessero', 'o', 'per', 'stavamo', 'sarebbero', 'sarete', 'facevamo', 'stando', 'erano', 'perché', 'fossimo', 'siamo', 'avemmo', 'avuta', 'fu', 'fosse', 'saremo', 'allo', 'farò', 'stiano', 'abbiate', 'sareste', 'un', 'contro', 'aveva', 'avesse', 'è', 'come', 'lei', 'quelle', 'nell', 'dagl', 'mia', 'nostra', 'su', 'dello', 'io', 'dove', 'quanto', 'sulla', 'cui', 'avete', 'avrebbe', 'si', 'sul', 'mi', 'i', 'fecero', 'facesti', 'stessimo', 'dalla', 'vostri', 'questa', 'suoi', 'fareste', 'stettero', 'ne', 'sarà', 'vi', 'avevano', 'starà', 'di', 'dal', 'avuto', 'foste', 'facessimo', 'tra', 'avessi', 'faceste', 'stessero', 'stesti', 'fui', 'tu', 'ci', 'staremo', 'feci', 'facesse', 'starete', 'fece', 'faccio', 'dai', 'stetti', 'ti', 'la', 'tutti', 'avremo', 'della', 'alle', 'era', 'mie', 'fossi', 'negli', 'col', 'coi', 'facessi'}

List of stopwords in Kazakh:
{'кейбір', 'олардың', 'бұрын', 'арбаң-арбаң', 'әйтпесе', 'шейін', 'таңқ', 'күллі', 'біреу', 'қап', 'туралы', 'ғұрлым', 'өзінің', 'шек', 'ыңқ', 'сенімен', 'таяу', 'кәні', 'ірк', 'оларға', 'себебі', 'жаракімалла', 'әркім', 'өзіме', 'астапыралла', 'түге', 'сізге', 'әйткенмен', 'қаңқ-құңқ', 'ал', 'е', 'ей', 'соң', 'маңқ', 'бірдеме', 'өзім', 'алайда', 'мынау', 'біз', 'менің', 'бұндай', 'ой', 'ешкім', 'сіздерге', 'әлденеше', 'сондай', 'пішту', 'бізбен', 'бізден', 'барша', 'әукім', 'бойымен', 'оһо', 'митың-митың', 'осылай', 'алақай', 'желп', 'ешқайсы', 'өй', 'күрт', 'сенің', 'кәнеки', 'олармен', 'одан', 'бүкіл', 'олар', 'жалп', 'біздердің', 'эх', 'біздерден', 'өзге', 'шамалы', 'үшін', 'ә', 'болп', 'сияқты', 'оның', 'қорс', 'әлдене', 'салым', 'сарт', 'өзімнің', 'сіздің', 'маған', 'әттегенай', 'әйда', 'құрау-құрау', 'өзі', 'салаң-сұлаң', 'жоқ', 'ешқандай', 'біздің', 'дүрс', 'әншейін', 'паһ-паһ', 'мұндай', 'аһа', 'шақты', 'морт', 'әлдекім', 'қош-қош', 'шәйт', 'тағы', 'қызараң-қызараң', 'қана', 'ура', 'ырқ', 'дүңк', 'шаңқ', 'жалт-жалт', 'қатар', 'кейін', 'тарбаң-тарбаң', 'осы', 'мына', 'уау', 'құр', 'ешбір', 'ғұрлы', 'тарс-тұрс', 'мышы', 'пырс', 'өзіне', 'қаңқ-қаңқ', 'ана', 'моһ', 'былп', 'уа', 'сондықтан', 'бірнеше', 'ойпырмай', 'осындай', 'дейін', 'ыржың-тыржың', 'оған', 'тарта', 'өзің', 'олардан', 'тағыда', 'сіз', 'ешқашан', 'тек', 'барқ', 'далаң-далаң', 'кейбіреу', 'ау', 'менен', 'бойы', 'борт', 'бізге', 'ох', 'дәнеңе', 'бәрекелді', 'құрау', 'бүгжең-бүгжең', 'қыңқ', 'қоса', 'алатау', 'қаралы', 'әрине', 'гүрс', 'біздерге', 'жуық', 'шырт', 'қайқаң-құйқаң', 'біздер', 'уай', 'пай', 'қалт-құлт', 'дегенмен', 'тыңқ', 'ырс', 'кәне', 'барлық', 'өйткені', 'өз', 'алдақашан', 'кәһ', 'сарт-сұрт', 'еш', 'қалт-қалт', 'арс', 'ештеме', 'бірақ', 'сонау', 'сізден', 'сенен\tонан', 'мен', 'бәрі', 'сенен', 'анау', 'бүйт', 'сіздер', 'бері', 'ах', 'әлдеқалай', 'кә', 'әрбір', 'мәссаған', 'қарай', 'кірт', 'сен', 'онымен', 'сорап', 'о', 'тарс', 'пай-пай', 'солай', 'қолп', 'шаңқ-шаңқ', 'батыр-бұтыр', 'тәк', 'айтпақшы', 'япырмай', 'бетер', 'саған', 'бұл', 'сол', 'әрқайсы', 'бірге', 'шаңқ-шұңқ', 'арнайы', 'менімен', 'әлдеқайдан', 'ол', 'біздермен', 'күшім', 'сонымен', 'міне', 'пішә', 'әлдеқашан', 'ай', 'әттең', 'ербелең-ербелең', 'үйт', 'қайсыбір', 'әттеген-ай', 'шіркін', 'әні', 'күңк', 'түгел', 'саңқ', 'емес', 'сіздерден', 'я', 'шіңк', 'ие', 'гөрі', 'тырс', 'па', 'сіздердің', 'сіздермен', 'бар', 'беу', 'масқарай', 'әрқалай', 'таман', 'әй', 'жалт-жұлт', 'арқылы', 'сыңқ', 'сізбен', 'сона', 'арсалаң-арсалаң', 'эй', 'осынау', 'мыңқ', 'онда', 'сенде', 'сайын', 'арс-ұрс', 'қаңғыр-күңгір', 'пфша', 'ғана', 'әрне', 'менде'}

List of stopwords in Nepali:
{'कतै', 'बिरुद्ध', 'देखि', 'दुई', 'फेरी', 'देखियो', 'वास्तवमा', 'छ', 'पूर्व', 'बाहेक', 'औं', 'गर्नुपर्छ', 'तिनी', 'रहेका', 'गर्छ', 'गर्नु', 'जस्तो', 'मा', 'यस', 'यी', 'त्सपछि', 'थिएन', 'निम्ति', 'पछिल्लो', 'बारे', 'गर्न', 'कहाँबाट', 'छू', 'भर', 'प्रति', 'भए', 'पाँच', 'देखेर', 'पक्का', 'चाहिए', 'पहिलो', 'उदाहरण', 'बरु', 'सबै', 'मेरो', 'उनले', 'अर्थात', 'हुन्', 'किन', 'तिनिहरुलाई', 'उहालाई', 'जो', 'एकदम', 'यो', 'नौ', 'एउटै', 'जस्तोसुकै', 'आफूलाई', 'जसको', 'भन', 'शायद', 'गरेर', 'जुन', 'अन्यथा', 'सारा', 'रूप', 'सट्टा', 'गरि', 'तपाईको', 'त', 'अन्य', 'तिमी', 'धेरै', 'यति', 'जसलाई', 'सम्भव', 'तिनीहरू', 'अक्सर', 'क्रमशः', 'जताततै', 'ठीक', 'आफ्नो', 'जस्तै', 'बाहिर', 'राम्रो', 'गरौं', 'हुन्छ', 'संगै', 'कहिलेकाहीं', 'छन्', 'भन्दा', 'हुने', 'त्यहाँ', 'यथोचित', 'तिर', 'देखे', 'कुनै', 'पर्छ', 'भित्र', 'यद्यपि', 'दिए', 'अलग', 'र', 'बीच', 'आदि', 'दिनुभएको', 'यदि', 'लागि', 'कुरा', 'पक्कै', 'या', 'तपाई', 'राख्छ', 'का', 'यसपछि', 'निम्नानुसार', 'कम से कम', 'लगभग', 'साथ', 'गरेका', 'अन्तर्गत', 'यहाँ', 'जे', 'आफू', 'के', 'त्सैले', 'कि', 'आए', 'पनि', 'संग', 'निम्न', 'भने', 'गर्छु', 'भएको', 'तथा', 'अन्यत्र', 'आत्म', 'गरी', 'पहिल्यै', 'बीचमा', 'म', 'जहाँ', 'जब', 'तेस्रो', 'हुन', 'कृपया', 'जाहिर', 'साथै', 'कसै', 'तुरुन्तै', 'पाँचौं', 'यसरी', 'भन्', 'कोही', 'आफ्नै', 'तेस्कारण', 'हो', 'समय', 'पटक', 'हरेक', 'थियो', 'जान', 'छौं', 'चार', 'देखिन्छ', 'को', 'जबकि', 'भन्छन्', 'जसबाट', 'जसले', 'सक्छ', 'जसमा', 'उनको', 'साँच्चै', 'तल', 'गयौ', 'नजिकै', 'गए', 'रही', 'यसो', 'कसरी', 'दिनुहुन्छ', 'न', 'अर्को', 'बिशेष', 'अझै', 'रहेको', 'तिनीहरुको', 'तीन', 'हरे', 'यस्तो', 'केही', 'प्रतेक', 'राखे', 'सधै', 'उप', 'आजको', 'अरुलाई', 'थिए', 'मात्र', 'पर्याप्त', 'ओठ', 'छैन', 'तापनी', 'माथि', 'चाले', 'प्लस', 'यसको', 'कसैले', 'यहाँसम्म', 'मुख्य', 'तदनुसार', 'सबैलाई', 'भन्छु', 'लाई', 'चाहन्छु', 'एक', 'भन्नुभयो', 'मलाई', 'सो', 'अरु', 'गरेको', 'पछि', 'पहिले', 'भन्ने', 'अर्थात्', 'नि', 'वरीपरी', 'किनभने', 'अगाडी', 'चाहनुहुन्छ', 'निर्दिष्ट', 'दोस्रो', 'गर्दै', 'नयाँ', 'सही', 'नत्र', 'नै', 'आयो', 'तत्काल', 'तर', 'गैर', 'सायद', 'त्यो', 'बने', 'अनुसार', 'सम्म', 'अब', 'सात', 'सोही', 'यसबाहेक', 'ती', 'गर्ने', 'स्पष्ट', 'देखेको', 'भित्री', 'छु', 'ले', 'पर्थ्यो'}

List of stopwords in Norwegian:
{'være', 'dere', 'kan', 'vil', 'sine', 'hvordan', 'ditt', 'vært', 'kva', 'kunne', 'hennes', 'der', 'mot', 'inni', 'elles', 'som', 'disse', 'ingen', 'no', 'før', 'kom', 'vere', 'nokor', 'sia', 'kven', 'med', 'fra', 'ikke', 'mine', 'er', 'så', 'vors', 'min', 'verte', 'mange', 'inkje', 'kvarhelst', 'hvor', 'den', 'det', 'opp', 'når', 'me', 'noe', 'selv', 'en', 'da', 'meget', 'hvem', 'de', 'oss', 'siden', 'han', 'over', 'hvorfor', 'et', 'ein', 'korso', 'sånn', 'å', 'ingi', 'hver', 'deira', 'skulle', 'eitt', 'noko', 'um', 'deim', 'deres', 'ho', 'medan', 'mitt', 'og', 'seg', 'ned', 'blir', 'slik', 'dykkar', 'hvis', 'ett', 'men', 'ville', 'somt', 'til', 'vart', 'hans', 'blei', 'hoe', 'du', 'ja', 'honom', 'mellom', 'om', 'nå', 'for', 'ved', 'somme', 'korleis', 'inn', 'din', 'dei', 'hennar', 'ha', 'sitt', 'hoss', 'denne', 'var', 'kvar', 'ut', 'hadde', 'ikkje', 'begge', 'blitt', 'vår', 'eit', 'deires', 'at', 'upp', 'nokre', 'kvi', 'varte', 'hjå', 'jeg', 'man', 'både', 'samme', 'sin', 'uten', 'sjøl', 'hun', 'hva', 'eller', 'kun', 'på', 'hvilken', 'kvifor', 'henne', 'si', 'i', 'mi', 'dykk', 'då', 'noka', 'også', 'nokon', 'dette', 'fordi', 'vore', 'ble', 'meg', 'etter', 'hvilke', 'vi', 'eg', 'her', 'di', 'har', 'so', 'sidan', 'noen', 'bare', 'hossen', 'bli', 'deg', 'mykje', 'skal', 'båe', 'alle', 'enn', 'av', 'vort', 'dem'}

List of stopwords in Portuguese:
{'tenho', 'quem', 'pelo', 'estejamos', 'seríamos', 'numa', 'são', 'dos', 'por', 'uma', 'estivera', 'estas', 'estivessem', 'esteve', 'tenha', 'que', 'muito', 'eles', 'no', 'somos', 'ao', 'dele', 'pela', 'forem', 'vocês', 'tenham', 'até', 'houverem', 'elas', 'foi', 'lhes', 'estejam', 'minha', 'e', 'houveram', 'mais', 'houvera', 'tiver', 'aos', 'nós', 'para', 'suas', 'me', 'qual', 'esta', 'aquilo', 'estiver', 'tua', 'essa', 'se', 'houvessem', 'seremos', 'estivermos', 'ou', 'da', 'tivemos', 'sejam', 'estivéssemos', 'de', 'teria', 'houvermos', 'tinha', 'tive', 'houveríamos', 'houver', 'terá', 'do', 'aqueles', 'tivera', 'sejamos', 'em', 'teus', 'terão', 'aquela', 'houveria', 'nosso', 'nem', 'estávamos', 'deles', 'terei', 'hão', 'um', 'esses', 'estou', 'teremos', 'sou', 'tem', 'tuas', 'fora', 'teve', 'estive', 'dela', 'houvéramos', 'tém', 'está', 'também', 'houverei', 'houverão', 'houveriam', 'delas', 'ela', 'tivesse', 'entre', 'hei', 'das', 'só', 'fomos', 'pelos', 'hajam', 'nos', 'estiverem', 'éramos', 'houveremos', 'tenhamos', 'lhe', 'houvesse', 'com', 'fossem', 'houverá', 'for', 'nossos', 'a', 'estivéramos', 'teríamos', 'nossa', 'estão', 'seja', 'estava', 'meu', 'as', 'num', 'haja', 'formos', 'vos', 'os', 'há', 'teriam', 'este', 'pelas', 'sua', 'sem', 'nas', 'tivéramos', 'o', 'à', 'depois', 'estivemos', 'fôssemos', 'aquele', 'seriam', 'temos', 'nossas', 'tivermos', 'serei', 'te', 'fosse', 'houvéssemos', 'mas', 'aquelas', 'eu', 'houve', 'isto', 'já', 'mesmo', 'na', 'foram', 'tiverem', 'como', 'estes', 'seu', 'você', 'será', 'tiveram', 'quando', 'havemos', 'meus', 'eram', 'ele', 'seria', 'estivesse', 'tivéssemos', 'tivessem', 'estavam', 'tinham', 'fui', 'tu', 'serão', 'estiveram', 'minhas', 'tínhamos', 'esteja', 'houvemos', 'essas', 'hajamos', 'era', 'teu', 'isso', 'seus', 'fôramos', 'estamos', 'às', 'não', 'esse'}

List of stopwords in Romanian:
{'aţi', 'ba', 'dă', 'mulţi', 'îl', 'desi', 'alta', 'nimeni', 'altceva', 'toti', 'deci', 'cărui', 'el', 'mine', 'unu', 'prin', 'ar', 'oricînd', 'aş', 'dau', 'careia', 'are', 'voi', 'ului', 'dintr', 'atitia', 'ăstea', 'tocmai', 'zi', 'deşi', 'm', 'ăsta', 'foarte', 'despre', 'caruia', 'fie', 'deja', 'îi', 'incit', 'atita', 'patru', 'fiu', 'vom', 'în', 'până', 'unui', 'cind', 'citiva', 'să', 'noi', 'unor', 'oricît', 'le', 'dat', 'îmi', 'aveţi', 'acelasi', 'aceştia', 'dar', 'mei', 'abia', 'iar', 'ţi', 'aici', 'căci', 'alti', 'il', 'care', 'astea', 'o', 'acela', 'ălea', 'cîte', 'un', 'peste', 'oricine', 'pot', 'insa', 'doilea', 'si', 'tot', 'acei', 'aceasta', 'alte', 'inapoi', 'oricare', 'inca', 'această', 'putini', 'ti', 'îţi', 'era', 'fi', 'fost', 'orice', 'dintr-', 'atatea', 'ale', 't', 'daca', 'aibă', 'totusi', 'cand', 'dintre', 'acestia', 'cumva', 'cit', 'in', 'e', 'acest', 'mult', 'noastre', 'de', 'oricând', 'alea', 'pe', 'lor', 'asupra', 'unde', 'atatia', 'cât', 'treilea', 'său', 'suntem', 'v', 'ca', 'ăla', 'unora', 'mea', 'undeva', 'cei', 'chiar', 'deasupra', 'unii', 'a', 'li', 'mîine', 'meu', 'as', 'oricum', 'sunteţi', 'sint', 'tuturor', 'tine', 'cite', 'este', 'noastră', 'acea', 'pentru', 'primul', 'cărei', 'unul', 'ni', 'sale', 'fel', 'cita', 'mele', 'cel', 'parca', 'nostru', 'mi', 'avem', 'mă', 'ele', 'vreo', 'multa', 'or', 'sub', 'am', 'adica', 'atata', 'avea', 'puţină', 'decit', 'ta', 'totuşi', 'ci', 'oriunde', 'mod', 'altii', 'prea', 'toata', 'au', 'vouă', 'acele', 'toată', 'cea', 'dupa', 'ce', 'cîtva', 'dacă', 'aia', 'atat', 'fii', 'două', 'toate', 'unei', 'multe', 'către', 'acestui', 'drept', 'da', 'una', 'ai', 'uneia', 'aceste', 'noua', 'totul', 'niste', 'anume', 'ăştia', 'sunt', 'numai', 'intr', 'altfel', 'acestea', 'pina', 'citi', 'ia', 'prima', 'sus', 'printr-', 'doi', 'apoi', 'toţi', 'vostru', 'vă', 'uneori', 'voştri', 'ma', 'sa', 'oricât', 'ceva', 'imi', 'treia', 'dată', 'cît', 'ati', 'sau', 'al', 'vreun', 'tău', 'mai', 'câtva', 'ea', 'face', 'nouă', 'cîţi', 'u', 'iti', 'tale', 'fiecare', 'eu', 'atitea', 'celor', 'noştri', 'carora', 'ei', 'i', 'ori', 'vi', 'tăi', 'ala', 'nici', 'fata', 'sai', 'sa-ti', 'la', 'ceilalti', 'altul', 'atit', 'spate', 'unele', 'multi', 'mâine', 'puţin', 'fim', 'mereu', 'vor', 'câte', 'lui', 'după', 'căror', 'ţie', 'avut', 'se', 'zice', 'sa-mi', 'aceeasi', 'câţi', 'asta', 'şi', 'aceşti', 'nou', 'ceea', 'aceea', 'isi', 'cineva', 'cine', 'cînd', 'atunci', 'puţina', 'acestei', 'acelea', 'pînă', 'altcineva', 'din', 'nimic', 'pai', 'unuia', 'nişte', 'doar', 'cu', 'nostri', 'fără', 'ii', 'voastră', 'asa', 'pic', 'că', 'ul', 'acel', 'fara', 'inainte', 'cum', 'intre', 'spre', 'te', 'trei', 'lîngă', 'nu', 'va', 'voastre', 'cui', 'eşti', 'sintem', 'eram', 'cele', 'ne', 'multă', 'cat', 'aceia', 'fiţi', 'alt', 'acesta', 'săi', 'patra', 'lângă', 'tu', 'citeva', 'astfel', 'poate', 'catre', 'cam', 'mie', 'atare'}

List of stopwords in Russian:
{'потому', 'нельзя', 'или', 'него', 'тут', 'под', 'зачем', 'моя', 'сейчас', 'только', 'так', 'ли', 'куда', 'чего', 'там', 'впрочем', 'вот', 'все', 'ни', 'ей', 'можно', 'ж', 'был', 'конечно', 'была', 'того', 'когда', 'тоже', 'ничего', 'ну', 'ней', 'об', 'какой', 'нас', 'этот', 'ним', 'может', 'потом', 'нибудь', 'будто', 'вам', 'при', 'более', 'не', 'чем', 'были', 'вдруг', 'разве', 'есть', 'опять', 'какая', 'то', 'свою', 'этого', 'этом', 'что', 'было', 'на', 'быть', 'лучше', 'тебя', 'уже', 'этой', 'себя', 'всегда', 'мы', 'ты', 'больше', 'ему', 'мой', 'его', 'их', 'между', 'три', 'всю', 'много', 'вы', 'тем', 'от', 'наконец', 'такой', 'у', 'кто', 'эти', 'нет', 'совсем', 'бы', 'в', 'всего', 'никогда', 'сам', 'во', 'меня', 'чтоб', 'раз', 'хоть', 'один', 'и', 'хорошо', 'чтобы', 'всех', 'без', 'почти', 'том', 'над', 'же', 'через', 'эту', 'но', 'со', 'тогда', 'они', 'нее', 'с', 'из', 'теперь', 'здесь', 'два', 'о', 'мне', 'другой', 'перед', 'она', 'уж', 'после', 'еще', 'будет', 'да', 'им', 'а', 'надо', 'тот', 'по', 'за', 'ее', 'них', 'я', 'как', 'до', 'ведь', 'для', 'себе', 'иногда', 'если', 'даже', 'про', 'где', 'чуть', 'к', 'вас', 'он'}

List of stopwords in Spanish:
{'hemos', 'les', 'seríamos', 'hayas', 'estuviera', 'míos', 'mío', 'hayamos', 'mías', 'has', 'algo', 'soy', 'estuvieses', 'habían', 'tuvimos', 'el', 'estéis', 'estés', 'para', 'habré', 'suyo', 'mucho', 'estar', 'seremos', 'con', 'las', 'sobre', 'tuvierais', 'fuiste', 'tuvieran', 'tuvieseis', 'fuéramos', 'hasta', 'sentidos', 'estuvimos', 'tenidas', 'había', 'fuimos', 'hubiesen', 'erais', 'algunos', 'otras', 'tuvisteis', 'estarán', 'habías', 'le', 'hubisteis', 'habrías', 'ante', 'estado', 'hubieses', 'tuviesen', 'poco', 'fue', 'estuvieran', 'nuestra', 'tengáis', 'vuestra', 'o', 'tendríais', 'siente', 'es', 'cual', 'eran', 'desde', 'sin', 'un', 'hubieseis', 'están', 'tenidos', 'estarías', 'fuesen', 'tenido', 'nosotros', 'hayáis', 'estaba', 'estada', 'fui', 'estuvieseis', 'habría', 'tus', 'sentido', 'ti', 'sentid', 'era', 'estuviesen', 'del', 'fueras', 'porque', 'vuestro', 'tuve', 'tendrás', 'yo', 'tenías', 'fuerais', 'quien', 'tuyos', 'todo', 'ese', 'fuisteis', 'e', 'estaremos', 'seáis', 'pero', 'vosostros', 'y', 'habrán', 'estabais', 'estaríais', 'algunas', 'de', 'habéis', 'fueron', 'teniendo', 'tuyas', 'estoy', 'serás', 'esto', 'eres', 'estén', 'ellas', 'otro', 'mí', 'estadas', 'ella', 'ya', 'estuvierais', 'tendrían', 'uno', 'esté', 'nos', 'contra', 'muy', 'más', 'mía', 'estaréis', 'vuestros', 'hubieras', 'a', 'serán', 'estarás', 'tanto', 'qué', 'fuese', 'tengas', 'seríais', 'os', 'este', 'habríais', 'hayan', 'hube', 'estábamos', 'fueran', 'sería', 'estuvo', 'hubiéramos', 'nosotras', 'esos', 'tienes', 'estos', 'nuestro', 'ni', 'tuvo', 'seas', 'tendré', 'eso', 'fueseis', 'tenéis', 'mi', 'tenida', 'tenían', 'tuviéramos', 'estemos', 'estuvisteis', 'antes', 'estuviese', 'esas', 'fueses', 'nuestros', 'vosostras', 'por', 'habremos', 'hay', 'tuvieras', 'habrían', 'somos', 'tened', 'mis', 'estaré', 'habríamos', 'tiene', 'tendríamos', 'tendrá', 'tengo', 'en', 'tendrán', 'una', 'estuve', 'hubierais', 'han', 'sentidas', 'hubiese', 'tenía', 'habidas', 'suyos', 'estuvieras', 'he', 'todos', 'serían', 'hubieran', 'tuviésemos', 'habíamos', 'estará', 'seamos', 'sus', 'entre', 'estabas', 'estad', 'suyas', 'tú', 'habidos', 'habiendo', 'ha', 'al', 'sentida', 'hubieron', 'seré', 'tendrías', 'estaban', 'habrás', 'teníamos', 'haya', 'cuando', 'estuviéramos', 'sea', 'tuvieses', 'eras', 'su', 'habido', 'será', 'habréis', 'hubiera', 'nada', 'durante', 'los', 'la', 'unos', 'fuésemos', 'hubiésemos', 'estuvieron', 'tengamos', 'estados', 'estas', 'que', 'no', 'hubiste', 'tuya', 'tenga', 'también', 'me', 'esta', 'se', 'nuestras', 'otros', 'estáis', 'habida', 'tendremos', 'hubimos', 'estuviste', 'tuviste', 'tuviera', 'hubo', 'teníais', 'él', 'tuyo', 'son', 'serías', 'está', 'sí', 'esa', 'vuestras', 'tendría', 'éramos', 'tuvieron', 'tenemos', 'tengan', 'estás', 'lo', 'suya', 'sean', 'seréis', 'habíais', 'estaríamos', 'habrá', 'tienen', 'sintiendo', 'te', 'quienes', 'fuera', 'tuviese', 'como', 'donde', 'tendréis', 'ellos', 'muchos', 'estando', 'otra', 'estaría', 'tu', 'estarían', 'estuviésemos', 'estamos', 'sois'}

List of stopwords in Swedish:
{'kan', 'ditt', 'vilka', 'sådant', 'kunde', 'dina', 'hennes', 'mot', 'som', 'sig', 'detta', 'ingen', 'varför', 'att', 'för', 'vem', 'vårt', 'där', 'med', 'dig', 'vid', 'så', 'er', 'vara', 'min', 'mellan', 'allt', 'den', 'det', 'till', 'sitta', 'icke', 'ju', 'mycket', 'vilkas', 'blev', 'en', 'från', 'sådan', 'de', 'oss', 'under', 'utan', 'han', 'skulle', 'våra', 'blivit', 'något', 'sedan', 'några', 'mitt', 'denna', 'blir', 'vilken', 'inte', 'själv', 'varje', 'ett', 'men', 'här', 'åt', 'vart', 'hans', 'alla', 'du', 'honom', 'när', 'ert', 'någon', 'om', 'jag', 'efter', 'din', 'än', 'sina', 'hon', 'ej', 'ha', 'över', 'varit', 'var', 'ut', 'hade', 'vår', 'upp', 'inom', 'deras', 'man', 'ni', 'mina', 'sin', 'är', 'dessa', 'eller', 'nu', 'på', 'vad', 'henne', 'i', 'hur', 'då', 'och', 'mig', 'dess', 'vi', 'har', 'sådana', 'bli', 'samma', 'era', 'vilket', 'av', 'dem', 'vars'}

List of stopwords in Turkish:
{'de', 'veya', 'az', 'biri', 'defa', 'bazı', 'mı', 'mu', 'diye', 'hiç', 'gibi', 'şey', 'bu', 'yani', 'aslında', 'hem', 'çünkü', 'neden', 'siz', 'ne', 'birkaç', 'nerde', 'biz', 'niye', 'ya', 'eğer', 'çok', 'belki', 'her', 'ki', 'tüm', 'daha', 'nerede', 'ise', 'sanki', 'ile', 'acaba', 'nasıl', 'o', 'şu', 'birşey', 've', 'hep', 'nereye', 'kim', 'kez', 'ama', 'hepsi', 'mü', 'niçin', 'en', 'da', 'için'}

Have another way to solve this solution? Contribute your code (and comments) through Disqus.

Previous: Write a Python NLTK program to get a list of common stop words in various languages in Python.
Next: Write a Python NLTK program to remove stop words from a given text.

What is the difficulty level of this exercise?

Test your Programming skills with w3resource's quiz.Follow us on Facebook and Twitter for latest update.